Hi This is

BSNet Technology

Front-end Web Developer and Freelancer

What I do

Front-end Development

Membangunkan sistem Applikasi Online dan Offline untuk Syarikat dan Individu.

Graphic Design

Merekabentuk Grarik untuk Banner,Bunting,Flyer dan Name Cards.

Website Development

Membangunkan, Menyelenggara Website, Minisite, Ecommerce dan Sistem Online

Consultancy

Perundingan Rancangan Perniagaan, Profil Perniagaan, Sistem Kewangan.

My Remarkable Works

Hotel Kucing - website ecommerce, tempahan hotel online dan bayaran menggunakan FPX Bank Tempatan.

Royal Belum - website pelancungan kerajaan negeri perak, versi bahasa malaysia & english, mengandungi borang kemasukan online.

WISE - Wanita Inpirasi EKonomi anjuran MARA, ia merupakan Applikasi Android dibangunkan untuk semua Usahawan.

ezservis.net - Sistem Online untuk Maintenance Komputer, iaitu untuk merekod, mengawal kewangan, stok, quotation dan sistem POS.

Kolej Keda - Sistem Maklumat Pelajar (SMP), iaitu untuk merekod, menganalisa aktivit pelajar.

OneXOX - Sistem Maklumat Pelanggan One XOX (Profast). Ia menyimpan maklumat pelanggan dan salah satu kaedah pemasaran produk.

Herbalista - Produk Kesihatan jualan online, ia juga dilengkapi dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) sehingga 7 Level.

Ikon2u - Kawalan Kewangan untuk Usahawan MARA, ia merekod semua kewangan usahawan dan boleh menjana Penyata Kewangan, Akaun Tunai Harian, Penyata Perdagangan secara Online. Terdapat 3 level Pengguna

Ikon2u -Kawalan Kewangan untuk Usahawan MARA, versi Android, mengemaskini semua maklumat keluar dan masuk dengan Telefon. Terdapat 2 level Pengguna

myeshop2u - Sistem POS Online, membuat urusan jualbeli secara online dan boleh menjana resit dan laporan keuntungan.

Website Pelancongan di Taiping. Mudah diguna dan dikemaskini oleh pemilik akaun website.

Website Majsid Ridzwaniah Kuala Kangsar. Memaparkan semua aktiviti masjid dan maklumat sewaan kemudahan seperti penginapan dan sebagainya.

Website Kolej Noble City Campus Taiping.

Sistem Semakan Harga Emas dan Penilaian Harga Emas untuk jualan. Sistem ini dalam versi Android dan nilai yang dipaparkan adalah dikemaskini secara automatik setiap 30 minit.

Contact Form